Poslovno ime (pun naziv):

NAŠ MARKET DOO VETERNIK

Skraćeno poslovno ime:

NAŠ MARKET DOO

Poreski identifikacioni broj (PIB):

112369378

Matični broj (MB):

21659703

Opština:

Novi Sad

Mesto:

Veternik

Adresa:

Novosadski put 106

Broj telefona:

+381 21 820205

+381 63 518 050

E-mail:

office@nasmarket.rs

Ime i prezime ovlašćenog lica:

Olja Stanar

Šifra i naziv delatnosti:

4711 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

Broj tekućeg računa:

Aik banka

105-0000002360708-69

105-0080120010716-53

105-0000000014743-32

 

Banka Intesa

160-6000001037421-31

160-6000001037769-54